Vår kompetens, Din styrka!

Resurser

Uppdragsomfattning

 • Endagsjobb till flera månader
 • Kort utryckningstid vid akutärende
 • Flexibla uppdragslösningar

Godkända utbildningar:

 • SSG
 • Heta arbeten
 • Lödning
 • Säkra lyft
 • Arbete på hög höjd
 • Traversförare
 • Certifierade för ett flertal elektriska miljöprodukter
Kunder från följande branscher:
 • sågverk
 • cement
 • värmekraftverk
 • kolkraftverk
 • pappersbruk
 • biomassa
Kunder lokaliserade i:
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Australien
 • Asien
 • Nord- och Sydamerika

Utrustning

 • Multimätinstrument för AC-DC ström/spänning, resistans, kapacitans och induktans
 • Oscilloskop
 • Strömtänger för höga och låga/nät frekvenser
 • Kalibrator
 • Isolationsprovare
 • Spänningsprovare
 • Nätspänningsanalysator
 • Värmekamera
 • Skyddskläder med ljusbågsskydd